Basında Biz: ‘Ezber bozan bir yayıneviyiz’

Belirli sayıda müride açıklanan, halkın düzeyine inmeyen ve inmemesi gereken doktrin anlamına gelen ezoterizm başta olmak üzere, eski uygarlıklar, metafizik, parapsikoloji gibi alanlarda yayın yapan az sayıdaki yayınevinden biri olan Sınır Ötesi’ni konuk ettik bu ay. Sınır Ötesi Yayınları’nı, kurucusu Ergun Candan anlattı.

Sınır Ötesi, nasıl bir anlayışla kuruldu? Nasıl bir ihtiyaca cevap olarak…

Anadolu’nun, ezoterizm, metafizik, parapsikoloji, tasavvuf gibi konularda çok köklü ve çok ileri düzeyde bir bilgi birikimi bulunuyor. Bu bilgi birikimi özellikle Dr. Bedri Ruhselman ekolüyle 1950 yılından itibaren Türkiye’de çok kapsamlı bir hal aldı. 1998 yılında Sınır Ötesi’ni kurarken bu bilgi birikimini kitaplar aracılığıyla okurlarımızla buluşturma amacımız vardı. O yıllarda bu alanda yayımlanmış bazı kitaplar vardı ama çoğunlukla derli toplu değildi. Çoğu yabancı dillerde çevirilerden oluşuyordu. Sınır Ötesi anlaşılır ve sade bir dille Türk okurlarına hitap etmeyi hedefleyerek yola çıktı.

O günden bugüne kadar yayımladığımız kitaplarımızın çoğu yerli yazarlarımıza ait. Ve aradan geçen süreye baktığımda bu hedefi yakalayabildiğimizi görüyorum. Ezoterizmi Türk okurlarımıza farklı konular altında anlaşılır bir dille sunabildik ve yeni kitaplarımızla sunmaya gayret ediyoruz.
O yıllarda İslamiyetin tasavvufi yönü yeterli bir şekilde toplumumuza anlatılmamış hatta unutturulmuş durumdaydı. En büyük ihtiyaçlardan biri de buydu. İlk olarak “Gizli Sırlar Öğretisi”, “Son Üç Peygamber”, “Kur’an-ı Kerim’in Gizli Öğretisi” gibi kitaplarla bu ihtiyaca cevap vermek istedik. Bu serinin kitapları tahminlerimizin çok üstünde sattı. Bu da bu ihtiyacın ne denli üst boyutta olduğunu gösteriyordu.

Sınır Ötesi’ni nasıl tanımlarsınız?

Sınır Ötesi Yayınları, Dr. Bedri Ruhselman’ın çizgisinden gelen metapsişik – ezoterik kültüre bağlıdır. Yurt içi ve yurt dışında hiçbir dernek, grup, kurum ve kuruluşla dolaylı ya da dolaysız bağlantısı olmayan, Türkiye’nin özgün ve özgür bir yayın organı Sınır Ötesi. Tek bir cümleyle özetlemem gerekirse, ezber bozan bir yayınevi olduğumuzu söyleyebilirim. Örneğin en son yayınladığımız “Arif İçin Din Yoktur” kitabımızda olduğu gibi…

Yayın yelpazenizi öğrenebilir miyiz?

Yayınevi çatımız altında eski uygarlıklar, inisiyatik öğretiler, ezoterizm, tasavvuf, metafizik, parapsikoloji, insanın bilinmeyen psikolojisi, ölüm ve ölüm ötesi yaşam konularında yayınlar yapıyoruz.

Özellikle bu alanlarda kitaplar yayımlamayı neden tercih ettiniz?

İsa peygambere bir gün havarileri sormuşlar: “Sonumuz nasıl olacak söyle bize?” İsa peygamber de şöyle demiş: “Başlangıcın perdesini mi açtınız da bana sonu soruyorsunuz. Başlangıç neredeyse son da orada olacak.” Bu çok önemli ezoterik bir bilgiyi içinde barındırır. Bugüne ve geleceğimize ait birçok bilgi geçmişte saklıdır. Ezoterizm işte bu bilgilerle ilgilenir. Bu bilgilerin büyük bir bölümü bir zamanlar mabetlerin içlerinde gizli tutuluyor ve o eğitime katılanlara aktarılıyordu. Şimdi ise ezoterizmin yelpazesi içinde bu bilgiler günümüz toplumuyla buluşuyor. Metafizik, özellikle ölüm ve sonrasıyla ilgili bizlere önemli bilgiler kazandırmış durumda. Parapsikoloji ise kendimizi tanımada çok geniş bir açı sunuyor. İnsanın kendisini, evreni ve ne olduğunu anlayabilmesi için ezoterizme, metafiziğe ve parapsikolojiye ihtiyacı var. Bu alanda yıllardır aldığımız eğitim ve bir araya getirdiğimiz bilgileri işte bu nedenle yayınevimizin yayın yelpazesi yaptık.

Yayımlamayı düşündüğünüz kitaplara nasıl karar verirsiniz?

Biz roman yayımlamıyoruz. Mutlaka araştırma kitabı olması gerekiyor. Ve araştırılan konuya mutlaka ezoterik bilgiler içinde yaklaşılmış olması şartını gözetiyoruz. Yazarın kendi şahsi düşüncelerinin ya da yeni bulgularının, bu ezoterik prensiplerle örtüşüp örtüşmediğine bakıyoruz.

Önümüzdeki günlerde yayımlamayı planladığınız kitaplarınız hangileri?

Yunus Emre’nin ezoterik yönünün ele alındığı “Aşka Vardıktan Sonra Kanadı Kim Arar”, Halil Cibran’ın o şairane deyişlerindeki bilgelik izlerinin ortaya çıkartıldığı “Ezoterizme Göre Halil Cibran Öğretisi”, eski kadim öğretilerdeki bilgilerle günümüz biliminin karşılıklı ele alındığı “Mistik Bilim”, Anadolu’da tasavvufi çalışmaların zirve yaptığı dönemin işlendiği ve Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli’nin bâtıni öğretilerinin aktarıldığı “Anadolu Tasavvufu’nun 3 Kapısı”, eski Türk mitolojisindeki gizlenen inisiyatik bilgilerin yorumlandığı “Gök Tanrı Kültü”, yeni başlayanlara kılavuz olabilecek “Ezoterizme Giriş” ve galaktik uygarlıkların dünyamızla olan bağlantılarının incelendiği “M.S. 1 Buradaydılar” isimli kitaplarımızı sayabilirim.

Hangi periyotlarda kitap çıkarıyorsunuz?

Kurulduğumuz günden itibaren hiçbir zaman çok sayıda kitap çıkartma gayreti içinde olmadık. Yayımladığmıız kitabın niteliğine önem verdik. Bazen 6 ay kitap yayımlamadığımız da oldu. Ama ortalama 2 ayda bir kitap çıkartıyoruz diyebilirim.
Artık hangi kitabın okurlarımızdan nasıl bir ilgi göreceğini de biliyoruz. Şu ana kadar ilk baskı olarak 3 binin altında hiçbir kitap basmadık. Genellikle ilk baskılarımız 6 bin – 12 bin arasındadır.

Kaynak: Milliyet Sanat

Bir yanıt yazın

Yükleniyor...